Geschiedenislessen van Elk

on zondag, 12 november 2017. Posted in Nieuws, Info

Johannes Van Elk, geboren omstreeks 1675

De naam "Van Elk" is een afgeleide van "Van Eldijk" ("Van Eldick", "Van Ellik", "Van Elck"). Het geslacht komt uit de buurtschap Eldik, gelegen tussen Ochten en Dodewaard aan een wiel (dijkdoorbraak) van de Waal in de Betuwe. De familie wordt al genoemd in 1369, wanneer diverse leden "Van Eldijc" belasting moeten betalen (zie P.N. van Doorninck: Schatting van de lande van Gelre). Deze landbouwersfamilie ontleent zijn naam aan de el-dijk = oude-dijk, waar zij zich vestigde. Uit "die van de eldijk" ontstond hun familienaam, die later verbasterde tot van Eldick. Rond 1600 trokken leden van dit geslacht naar het land van Maas en Waal en vestigden zich o.a. in Leeuwen, Dreumel, Wamel en landinwaarts in Horssen, Batenburg Afferden, Druten etc. waar de naam veranderde in Van Ellick, Elck en Elk.

Johannes trouwde met Elisabeth Jacobs (of: Lysbeth).

Er is een protestantse en een katholieke tak. De families Van Eldijk, Van Eldik en Van Elk bestaan nog steeds. Rond 1725 vertrokken velen naar het westen van het land (door de jaarlijkse overstromingen, gebrek aan werk), waaronder de gebroeders Hendrik en Jacob van Elk, die zich in Utrecht vestigden als respectievelijk steenhouwer en soldaat. Ouders zijn Johannes (Jan) en Elisabeth (Lysbeth).

Hendrik is de stamvader van deze Utrechtse stam. Jacob is stamhouder van de uitgestorven Amsterdamse tak (RK).

Hendrik is in 1746 voogd over de kinderen van zijn broer Jacob. In deze periode komen nog meer jongens Van Elk vanuit Horssen naar het westen. Attestaties niet gevonden. Hendrik en Jacob zouden gedoopt kunnen zijn door een reizende dominee of pastoor, hetgeen i.v.m. de vele overstromingen in het land van Maas en Waal veelvuldig voorkwam. Schriftelijke bewijzen ontbreken daardoor (tot op heden).

Hij is gehuwd in de Domkerk. Woont “buiten de Tolsteegpoort” te Utrecht, is Nederduits hervormd, † 1766 Utrecht, begraven Geertekerkhof.

 

Wapen Van Ellik

Bron: Louise M. van Haeften-Brokaa
http://home.kpn.nl/jcvanhaeften/geee/startf2.htm
Volgens haar website zijn de stamvaders (voor zover nu bekend - 2007) de broers Aelbert en Dries van Eldick uit Dodewaard.
De “quintefeuilles” in de heraldiek zou vertaald “vijfbladen” betekenen (een element in de vorm van een bloem met vijf blaadjes).
unnamed
‘Ons’ wapen lijkt meer op drie keer een klavertje vier, en dat betekent natuurlijk dat ze geluk brengen.
Bijdrage: E.W.C. van Elk 2-9-2016